Disclaimer

Deze website is eigendom van Marlieke van Gestel

Marlieke van Gestel
Tel: +31 (0)614147646
E-mail:  info@marliekevangestel.nl

Btw-identificatienummer: NL002342244B14
KvK-nummer: 66697832

De gebruiksvoorwaarden bevatten de voorwaarden voor de toegang van publieke bezoekers tot en het gebruik van onze website. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Marlieke van Gestel of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Marlieke van Gestel levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal Marlieke van Gestel grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Marlieke van Gestel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met Marlieke van Gestel.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Marlieke van Gestel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, directe of indirecte, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Marlieke van Gestel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks, inclusief, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Marlieke van Gestel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Nederlands recht is van toepassing op deze site. Bij conflicten is de rechtbank van het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegd.

PRIVACY POLICY

1. Dit is de website van:

Marlieke van Gestel
Tel: +31 (0)614147646
E-mail: info@marliekevangestel.nl

Btw-identificatienummer: NL002342244B14
KvK-nummer: 66697832